Yeni Nesiller Bizimle Büyüyecek...
Kalite

Balkan Süt Ürünleri Gıda Politikası;

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sisteminin tüm şartlarını yerine getirmek. Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uygun çalışıp etkinliğini muhafaza ederek, son teknoloji ve standartlara uygun olarak sürekli iyileştirmek. Kaliteli ürün ve hizmet ancak kaliteli girdilerin sağlandığı anlayışıyla kuruluşumuza ürün ve hizmet veren tedarikçilerimizin ortak işbirliği ile, her türlü tüketiciye uygun olarak ürettiğimiz tüm ürünlerimizi ulusal standart ve mevzuatlara uygun olarak üretmek. Ham maddeden raflara kadar üretim prosesinin tüm basamaklarını, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışına uygun şekilde sevk ve idare etmek, tüketici sağlığını etkilemeyecek sağlıklı güvenli ürünler sunmak. Personelin sürekli olarak gelişimini sağlamak, eğitimler düzenlemek. Optimum verimlilik ve karlılık sağlamak. İşyerimizi ve çevremizi her zaman temiz tutarak, doğayı korumak ve çevre dostu olmak. Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek.

BALKAN SÜT ÜRÜNLERİ OLARAK;

Müşterilerimize kaliteli ve hijyenik koşullarda Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin, teknik şartnamelerindeki koşullara ve Avrupa standardına uygun olarak üretilen, depolanan ve sevkıyatı gerçekleştirilen ürünlerimizle birlikte memnuniyeti sağlamak. Kurmuş olduğumuz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemini yönetimi gözden geçirme toplantıları ve iç tetkiklerimizle etkinliğinin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Gıda Güvencesini iş hedeflerimizi paralellik gösterecek şekilde tek seferde ve en doğru biçimde uygulamak. Gıda Güvenliği Sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve belirlenen şartlara uyulmasını sağlayan gerekli tüm kaynakları temin etmek, konularında duyarlı ve etkin olacağımızı taahhüt ederiz.