Corporate Products Blog H.R. Contact Türkçe

Corporate

History

A manufacturer of milk and dairy products, BALKAN SÜT ÜRÜNLERİ is among the leading companies of its sector thanks to its top-quality raw material supply, hygienic facilities and its human health oriented vision. It is a leading expert in its field. Balkan Süt broke into the market in 1991, and in the first years following its foundation, it only produced yogurt.

Since 2005, it has been producing yogurt, ayran, strained yogurt, fruit yogurt, casseri cheese, feta cheese (cultured and classic), tulum cheese, fresh cheese, braided cheese, cream cheese, curd cheese, butter, UHT milk and clotted cream in an indoor area of 10,000 m² established within a field of 15,000 m².

Quality

Balkan Süt

Our products are packaged in hygienic packaging of various basis weights in compliance with all legal procedures before putting on the market.

Always paying attention to the customer demands, Balkan Süt aims to provide its customers with products that are completely safe for human health from raw materials down to the shelf, and makes highest customer satisfaction its top priority.

An integrated system based on the key principles of Quality Management System TS EN ISO 9001 and Food Safety Management System TS EN ISO 22000 Standards to ensure food safety.

Management Systems Policy

* Gıda Güvenliği’ni her zaman en üst seviyede tutmak amacı ile süt ürünleri sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

* Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygun olarak üretmeyi,

* Tüm faaliyetlerimizde iç ve dış iletişimi etkin olarak kullanmayı,

* Kaliteli hammaddeden kaliteli ürünler üretmeyi,

* Hammaddeden raflara kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye atmayacak ürünleri, modern tesislerimizde, sağlıklı koşullarda, müşteri talep ve beklentilerini karşılayan kaliteli ve güvenli olarak üreterek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

* Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı eğitim ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve personel yetkinliğini sürekli artırmayı,

* Teknolojik gelişmeleri takip ederek optimum verimliliği ve karlılığı sağlamayı,

* İşyerimizi ve çevremizi her zaman temiz tutmayı, doğayı korumayı, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilebilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,

* Tüm proseslerde önleyici tedbirler alarak olası tehlikeleri ortadan kaldırmayı, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli bir ortam sağlamayı,

* Üretim faaliyetlerimiz sırasında yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmayı,

* Proseslerde risk değerlendirmesi yapmayı, tespit edilen riskler ile ilgili gerekli önlemleri almayı ve olası riskleri ortadan kaldırmayı veya en düşük seviyeye indirmeyi,

* Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.